Kj°pt

ISBN: 9788230401101
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: heftet
  


Når industrisamfunnet blir verdensarv


Hva skjer når nær fortid blir historie? Fører bevaring til at fortiden blir estetisert og fremmedgjort? Industrisamfunnet Odda står sentralt i spørsmål om hvilke politiske, estetiske og identitetsskapende prosesser som settes i gang når et samfunn må ta stilling til om nylig nedlagt industri og minner om levd liv skal fjernes eller gjøres om til fortidsmonumenter. Gjennom eksemplet Odda blir vi i denne boken også introdusert for fenomenet verdensarv i seg selv. Hvorfor denne nye interessen for å bevare nær historie?

Boka Når industrisamfunnet blir verdensarv har blitt til på bakgrunn av et seminar arrangert i Odda høsten 2012. Odda var et naturlig valg på grunn av striden omkring den nedlagte bedriften Odda Smelteverk. Stridens kjerne har vært om anlegget skulle få status som kulturarv, eventuelt også som verdensarv, hvis det ble tatt inn på UNESCOS’s verdensarvliste. Striden omkring smelteverket illustrerer mange av de prosessene og verdiene som blir satt under debatt når globale kulturarvsspørsmål blir dratt ned i en helt lokal kontekst. Formålet med seminaret var å belyse generelle prosesser knyttet opp mot det å skape kulturarv – og spesielt hva det innebærer at industri blir kulturarv. Kulturforskere, journalister og representanter for kulturvernmyndighetene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå ble derfor invitert inn til Odda. Representanter for den lokale striden i Odda var også invitert – noe som bidro til både temperatur og dagsaktuelt preg på diskusjonene som fulgte.


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side