Kj°pt

ISBN: 9788243009936
Status: I salg
Utgivelsesår: 2016
Innbinding: Innbundet
  

Kim Hjardar

Med hilsen fra Hitler

Det tredje rikets historie gjennom frimerker
Hovedbok nr 6, 2016. veil pris 399,- Medlemspris 349,-

Få temaer har blitt gjenstand for mer historieforskning enn den andre verdenskrig, men ikke mange forskere har tatt for seg filatelien i det tredje riket. Det er nok lite kjent at Nazi-Tyskland var ansvarlig for noen av de mest minneverdige og vakre frimerker fra perioden.

 

Når man studerer nazistenes frimerker, får man inntrykk av at de ikke bare ble produsert for vanlig postbruk, men også for filatelister. Det tredje riket presenterer en overflod av design og motiver som ikke bare feiret Adolf Hitler, nazipartiet og det militære, men også komponister, forfattere, kunstnere, forskere, biler, lokomotiver, arbeidere og sportsbegivenheter. På mange måter representer frimerkeutgivelsene det Tyskland som nazistene ønsket å skape. Dette illusoriske bildet var frimerkene med på å opprettholde, ikke bare overfor egen befolkning, men også for verden rundt dem.

 

Frimerkesamling var en nasjonal besettelse i hele Europa i mellomkrigstiden. For å forstå frimerkets potensial som budskapsformidler må vi forstå hvilken rolle brevet det spilte i det daglige i årene rundt andre verdenskrig. I en tid uten sosiale medier eller SMS og e-post for å holde kontakt var brevsendinger den viktigste formen for kommunikasjon. I Norge ble det i 1939 sendt 177 millioner brevpostsendinger og 10.6 millioner postkort. Ikke så underlig at frimerkesamling var en vanlig hobby.

OM FORFATTEREN:


 

Kim Hjardar (1966) er historiker med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo.Kim Hjardar jobber til daglig som lektor ved St. Hallvard videregående skole og underviser i historie og samfunnsfag.

 

 

 

Gjennom nazistene frimerkeutgivelser, som ble utgitt og distribuert fra de kom til makten i 1933 og helt frem til Tysklands ødeleggelse i 1945, kan vi få et helt eget innblikk i et av historiens mest kontroversielle regimer og ideologier. Frimerkene representerer nasjonens selvbilde innad, og hvordan de ønsket å bli oppfattet av andre. Dermed bidrar de til å fortelle en unik historie om propagandaens rolle i dannelsen av Det tredje riket.

 

Målet med denne boken er ikke å gi en helhetlig analyse av Det tredje rikes bruk av propaganda eller en fullstendig presentasjon av filatelien i riket, men gjennom å vise utvalgte eksempler forsøke å belyse noen sider ved nazistenes bruk av frimerker som propagandamiddel. Forfatteren  vil også ved hjelp av filatelien vise hovedtrekkene i nazistenes vei til makten og samtidig gi en analyse av de viktigste ideologiske aspektene ved nazismen og fascismen.

 

 

 


Flere b°ker
Kim Hjardar
Kjøpt Pris: 299,-
Bokklubbpris: 262,-

Kim Hjardar
Kjøpt Pris: 449,-
Bokklubbpris: 199,-Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side