Kjpt

ISBN: 9788270460786
Status: P lager
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: Innbundet
  

Gøthe Gøthesen

Gallionsfigurer på norske skip

Spennende bok om seilskuter og gallionsfigurer.

Norsk skipsfart var i sterk vekst ved århundreskiftet 1700-1800 men led store tap under krigen mot England 1807–14. Både før- og like etter krigen konsentrerte vi oss stort sett om eksport av egne varer, hovedsaklig fisk og trelast. Etter krigen sto det lenge stille, oppgangen kom først omkring 1825–30. Da begynte vi å seile med svensk trelast. Mesteparten av denne lasten kom fra Bottenviken, det området sjøfolkene kalte «Kjeppkina».

Nordmennene dominerte denne farten helt frem til 1870-årene. Omkring 1850 begynte vi for alvor å eksportere is fra Norge. Isfarten var viktig fordi den ga arbeid til kystbefolkningen både sommer og vinter. Emigrantfarten fra Skandinavia til Amerika beskjeftiget også en del fartøyer. Rederne seilte i medvind og ville videre. Da måtte de ut på andre markeder.

Den engelske Navigasjonsakten fra 1651 bestemte at varer som ble eksportert til England bare kunne føres på engelske skip eller på skip som tilhørte eksportlandet. I 1849 ble denne loven opphevet. Det åpnet nye, store muligheter for norsk skipsfart. Blant annet kunne norske skip frakte trelast fra USA og Kanada til engelske havner. Krimkrigen (1853–56) beskjeftiget hundrevis av skip som førte last og forråd til de krigførende parter. Norske redere tjente store penger på denne krigen.

Etter 1850 seilte den norske sjømann på alle hav, eller for å si det med Bjørnson: «Hvor Fartøi flyte kan, der er han første Mand».
Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side