Kjpt

ISBN: 9788243004719
Status: P lager
Utgivelsesår:
Innbinding: heftet
  


Tordenskjold

En biografi om eventyreren og sjøhelten
I denne biografien gir Dan H. Andersen et psykologisk portrett av en fantastisk talentfull kriger, en sjømann uten sidestykke, men også av et menneske som var mer tungsindig og gåtefull enn vi hittil har trodd.
Trondheimsgutten Peter Wessel Tordenskjold (1690–1720) levde sterkt og døde ung: Bare 28 år gammel ble han utnevnt til viseadmiral, som 30-åring ble han drept i duell. Han er en av de mest myteomspunne skikkelser i Danmark-Norges historie, kjent for sitt mot, sin snarrådighet og sin kometkarriere i den danske flåten.

Boken tegner videre et bilde av en av de mest fargerike periodene i skandinavisk historie – Den store nordiske krig (1709–20). Vi møter kjente personligheter som Fredrik IV, Karl XII og Peter den store. Handlingen forgår i Nord-Europa, med avstikkere til India, Afrika og Amerika.

Dette er den første vitenskapelige biografien om Tordenskjold siden 1920-tallet.


PRESSE
"Kunnskapsrikt og avslørende. [...] Forfatteren har skrevet et tvers gjennom solid historisk verk. [...] Han oppviser enorme kunnskaper om tida Tordenskjold virket i. Biografien tar leseren inn i datidens sjøfart, handel, kriger på land og til havs, hofflivet og hvordan de kongelige hovedaktørene Fredrik IV, Karl XII og Peter den store agerte."
Ingar Sletten Kolloen, Klassekampen

"Den grundigste Tordenskjold-biografien siden kommandørkaptein Olav Bergersens to-bindsverk fra 1925 skreller av enda flere myter om sjøhelten - som imidlertid fortsatt står igjen som en høyst usedvanlig og fascinereden person. [...] I tillegg til å gå Tordenskjold nært på klingen, gir Andersen et bredt bilde av den store nordiske krig og ruller videre ut et bakteppe av internasjonale begivenheter."
Per Christiansen, Adresseavisen

"Et virkelig fint stykke historieskrivning, lige fornemt fagkritisk, analytisk og læsevenligt."
Berlingske Tidende

"Der er eventyr over det; det er ren drengebog."
Politiken
 
 


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side