Kjpt

ISBN: 9788275474979
Status: P lager
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Innbundet
  

Sönke Neitzel, Harald Welzer

Soldater

Beretninger om krig, drap og død
Boken beskriver hva de tyske soldatene, tenkte og følte under annen verdenskrig. Utgangspunktet for boken er et arkiv som ble oppdaget i 2001. Arkivet stammer fra annen verdenskrig og inneholder 15 000 sider med hemmelig avlytting av soldater som forteller hverandre historier om vågemot, kameratskap, massakrer, tortur og ødeleggelser. Boken gir blant annet svar på hva krigen gjør med de stridende og hva som fikk dem til å ofre alt for et umenneskelig regime. Med litteraturliste, stedregister og emneregister.
Hva gjør krigen med oss? Hva tenkte og følte de tyske soldatene som utførte andre verdenskrigs grusomheter? Hva slags mennesker var de? Og hvordan snakket de i etterkant om ondskapen de hadde tatt del i? Helt siden andre verdenskrig har spørsmål som dette opptatt historikere, filosofer, forfattere og alle andre som har forsøkt å forstå krigens hendelser. Men svarene har vært vanskelige å finne fram til. Helt til nå. Høsten 2001 kom den unge tyske historikeren Sönke Neitzel tilfeldigvis over et senasjonelt arkiv, som forskerne så langt ikke hadde kjent til: 150 000 sider med hemmelige avlyttinger av tyske soldater i alliert fangenskap under krigen.

Med egne ord beretter soldatene liketil og hverdagslig om hendelser som overgår selv den villeste fantasi – og bare en sjelden gang høres stemmer som angrer eller tar avstand. Soldater er en banebrytende bok, fascinerende og forskrekkelig, med potensial til å endre ikke bare vårt syn på andre verdenskrig, men også på ondskapen slik den kan utspille seg hos helt vanlige mennesker.

PRESSE
«En overveldende grundig bok... en rik kilde til å forstå mentaliteten hos soldater som kjempet dengang, men også hvordan mennesker allment forholder seg til å begå ekstrem vold.»
Jon Rognlien, Dagbladet

«Et helt unikt verk som vanskelig kan bli noe annet enn en standard fra nå av»
Lasse Midttun, Morgenbladet

«Obligatorisk lesning: Et unikt dokument der soldater fra andre verdenskrig forteller i sanntid – seg imellom, på cella. Analysene er rett og slett briljante, og medrivende.»
Espen Stueland, Klassekampen

«En sensasjonell bok som vil forandre vårt syn på den andre verdenskrig»
Der Spiegel

«Soldater er en av årets viktigste utgivelser: fortolkningen av de omtrent 150 000 sidene med akter fra britiske og amerikanske arkiver åpner helt nye perspektiver. Boken gir en overbevisende forklaring på hvordan ‘helt normale menn’, som det gjerne heter, kunne begå slike ublu voldshandlinger. Å vise det er en bragd.»
Die Welt

«Den som fremdeles mener at det er mulig å komme seg gjennom en krig uten å ta moralsk skade, må lese denne boken … Mye av dette er ikke til å fatte og knapt til å holde ut – og allikevel: en svært viktig bok.»
Heute Journal (ZDF)


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side