Kjpt

ISBN: 9788243005129
Status: P lager
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Innbundet

ANDRE UTGAVER:
Evolusjon
heftet (2014)
  

Markus Lindholm

Evolusjon

Naturens kulturhistorie
All natur har også sin kulturhistorie, sine tradisjoner for fortolkning og læring. Vanligvis forklares disse egenskapene ved livet med at alt "egentlig" er biologi og genetikk. Men livet går ikke av seg selv, og organismer er ikke genstyrte automater.
Kakerlakker reagerer på fare ved å flykte mot mørket - en atferd som sikkert er mange millioner år gammel, og som man skulle tro var genetisk styrt. Men forsøk har vist at responsen lett overstyres av hva kakerlakkene i nabolaget gjør. En forskergruppe fikk laget små bevegelige roboter som lignet kakerlakker, og som også var satt inn med passende duftstoffer. Robotene ble programmert til å flykte mot lyset når det var fare på ferde. Allerede etter få forsøk begynte de andre kakerlakkene som så denne atferden, å gjøre det samme.

I denne boka får vi se hvordan livet på jorda ikke bare evolveres, men også evolverer. Det utgjør en dramatisk forskjell. For det betyr at organismene tar del i sin egen utvikling, og påvirker evolusjonens gang. 

PRESSE
"Lindholm bringer tiltrengte humanistiske aspekter inn i biologien.
Markus Lindholm er en av de mange kloke biologene som ikke tror at evolusjonslæren umuliggjør all humanisme. [...] Lindholms hovedtanke er at det levende livet ikke bare er gjenstand for bestemte lovmessigheter, men at det aktivt har bidratt til å finne løsninger på sine problemer. Det finnes ikke tette skott mellom kultur og biologi. Også dyrene har sine kulturer, skapt av læring, av prøving og feiling, som har bidratt til evolusjonsretningen. [...] Lindholms bok er faktisk den mest underholdende boken jeg har lest på lenge. Vi mennesker har nok en naturgitt disposisjon for å være opptatt av livets mangfold og grunnleggende betingelser.
[...]
(Lindholm) har levert et velskrevet forsvar for humanismen, hvor respekten for det enkelte menneske korresponderer med respekten for den enkelte organismens overlevelsesproblemer i naturens liv. Slik sett forbereder han en ny forestilling om slektskapet mellom mennesket og hele den naturen det avhenger av. Bra."
Trond Berg Eriksen, Aftenposten

"For den biologiinteresserte leser er boka en skattkiste.
Den tar opp spørsmål som i liten grad har vært diskutert utenfor akademiske sirkler: Er menn i bunn og grunn en kromosomfeil? Finnes det andre typer biologisk arv enn dem vi kjenner i form av gener? Hvordan kan en katt finne veien hjem etter å ha blitt omplassert flere hundre mil fra hjemstedet? Det er også en fryd å lese Lindholms angrep på forskere som trekker vidtrekkende politiske slutninger av det de mener å vite om biologi (såkalt biologisme). Evolusjon blir vi aldri ferdige med å diskutere, men denne boka vil forhåpentligvis bidra til å bringe diskusjonen et steg videre."
Erik Steineger, Klassekampen
Flere bker
Markus Lindholm
Kjøpt Pris: 169,-
Bokklubbpris: 159,-Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side