Kjpt

ISBN: 9788230400845
Status: P lager
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Innbundet
  

Ane Ringheim Eriksen

Stalins norske fanger

I løpet av andre verdenskrig ble over 200 nordmenn tatt til fange av sovjetiske styrker og tvunget til å kjempe for livet i sovjetiske tvangsarbeidsleirer. Hva hadde ført disse nordmennene til Sovjetunionen, og hvorfor ble de satt i fangenskap i et alliert land? 
Ut fra tidligere utilgjengelig arkivmateriale både fra Norge og Russland, og gjennom intervjuer med gjenlevende fanger, kaster historiker Ane Ringheim Eriksen i denne boka lys over et glemt kapittel i krigshistorien. 

PRESSE
"Mange har hørt om Gulag - de sovjetiske fangeleirene som ble omtalt i den berømte boken «Gulag-arkipelet», skrevet av Aleksandr Solsjenitsyn. De såkalte Gupvi-leirene er mindre kjent, men det var der de fleste nordmennene satt i fangenskap under krigen.
I denne boken forteller historiker Ane Ringheim Eriksen om skjebnen til de drøyt to hundre norske fangene. Langt de fleste var frontkjempere på tysk side, men mange var også kommunistvennlige partisaner eller sivile. Eriksen belyser erfaringene de gjorde, ved å fokusere på et utvalg enkeltpersoner fra de tre kategoriene.

Boken innledes med historier om hvordan de ble tatt til fange. Dernest beskrives de tøffe livsbetingelsene i leirene, sterkt preget av både sult og kulde.Til sist tematiseres repatrieringsprosessen. Det var ikke lett for hverken tidligere nazister eller kommunister å komme hjem, og noen ble sittende i fangenskap lenge etter at krigen var over. Den siste overlevende satte ikke beina på norsk jord før i 1955.

.. et verdifullt dokumentarisk arbeid. I slutten av boken fins en komplett liste navn over nordmennene, hvorav de fleste er supplert med minibiografier. Til tross for noen gjentagelser, er fremstillingen enkel og lettfattelig"
(Terningkast fire), Sten Inge Jørgensen, VG

Stalins norske fanger


Hvorfor ble over 200 nordmenn satt i fangenskap i et alliert land?

Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side