Kjpt

ISBN: 9788243007024
Status: P lager
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Innbundet
  


Bombemål S/N 102 Bergen

De allierte bombeangrepene på Laksevåg i 1944 og 1945
Gjennom de allierte bombeangrepene i oktober 1944 og januar 1945 ble store deler av Laksevåg i Bergen lagt i ruiner. 193 sivile ble drept, av disse var 61 barn ved Holen skole.  
Laksevåg er et av de områdene i Norge som ble hardest rammet av krigshandlinger under andre verdenskrig, og mange historier er fortalt om hva som skjedde.

Denne boken presenterer nytt materiale om bakgrunnen for og gjennom føringen av angrepene. Kildene forteller om diskusjoner og tvil hos de allierte under planleggingen. De valgte likevel å sette i gang, i håp om å få redusert den tyske ubåtaktiviteten. Men fikk bombingen betydning for å bekjempe de tyske ubåtene eller redusere trusselen?

Blant de overlevende var mange barn med sterke opplevelser av bombenedslag og voldsomme ødeleggelser. Mange mistet hjemmet, nære slektninger og klassekamerater. Smerter og savn måtte de bære med seg, uten å kunne klage. Lenge etter søkte noen av dem om krigsskadeerstatning. Mange ble avvist og skadene ble bagatellisert. Det er også en del av denne historien og denne boken. 

Forfattere: Bjørn Davidsen, Sven-Erik Grieg-Smith, Halvor Sperbund, Einar K. Gjessing, Olve Dybvig, Per Helge Martinsen, Kjetil Korsnes, Bernt Stangvik og Ingebjørg Jensen.

PRESSE
 


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side