Kjpt

ISBN: 9788202370282
Status: P lager
Utgivelsesår: 2013
Innbinding: Innbundet
  

Øyvind Strømmen

Den sorte tråden

Europeisk høyreradikalisme fra 1920 til i dag
Da terroren rammet Norge den 22. juli hadde frilansjournalist Øyvind Strømmen allerede fulgt det høyreekstreme miljøet på internett i en årrekke. I de forvirrende dagene etter at bomba sprang, ble han stemmen som kunne sette de uforståelige handlingene i et perspektiv. Med Det mørke nettet viste han oss hvordan holdningene og hatet som kom til syne i Oslo og på Utøya 22. juli kan spores tilbake både til vår egen fortid, og til høyreekstreme partier og bevegelser over hele Europa.
I boka som har fått tittelen Den sorte tråden, følger Strømmen det høyreradikale sporet enda lenger tilbake i tid, og tilbyr et sveip gjennom det ekstreme tankegodset, fra 1920-tallets fascisme, via 1990-tallets boot-boys og fram til i dagens kontra-jihadisme.

Strømmen har tross sin unge alder allerede markert seg som en av de aller fremste autoritetene på sitt felt. Han ble kåret til årets frilanser i 2011. Med Den sorte tråden legger han neste sten i det som tegner til å bli et langt og viktig forfatterskap.
 

PRESSE
"Tydelig verk for den som ønsker å forstå Europas høyreradikalisme. [...]
Dagens politikere må ha mot til å konfrontere menneskefiendtlig tankegods. Her er Strømmen forbilledlig tydelig. Han fortjener takk for en
viktig bok."
Eskil Skjeldal, Vårt Land

"velskriven, pedagogisk og svært velorientert bok, og den er ikkje minst
høgaktuell."
Jon Langdal, Klassekampen

"Bokas styrke er den detaljerte fremstillingen av ulike strømninger, fra 1800-tallets stuerene antisemittisme til dagens marginale, men høylytte kontrajihadister. Strømmen leverer solid dokumentasjon"
Ivar A. Iversen, Dagsavisen

"Strømmen har gjort et solid arbeid med å etablere en fortelling som viser den politiske voldens kontinuitet, også i Norge. Den sorte tråden er dermed et svært viktig bidrag, ikke bare til offentligheten, men også til norsk historieskriving."
Mona Ringvej, Aftenposten


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side