Kjpt

ISBN: 9788202269722
Status: P lager
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Innbundet
  

Simon Sebag Montefiore

Jerusalem

Biografien
Jerusalem er en verdensby, hovedstad for to folk og helligdom for tre store verdensreligioner. Byen har vært et trofe for erobrere, åsted for dommedag og slagmark for vår tids sammenstøt mellom sivilisasjonene.

Den storslåtte historien om 3000 år med tro, massakre, fanatisme og sameksistens beveger seg fra kong David til Barack Obama, fra jødedommen, kristendommen og islams fødsel til Israel–Palestina-konflikten.

Gjennom sin fengslende beretning viser Simon Sebag Montefiore en by i kontinuerlig forandring, og gir liv til hver epoke så vel som de mange personene han skildrer. Byens biografi er fortalt gjennom kampen, lidenskapen og historien til de menn og kvinner – konger og keiserinner, profeter og poeter, helgener, erobrere og skjøger – som skapte, ødela, skrev om og trodde på Jerusalem. Et persongalleri som spenner fra Salomo, Saladin og Suleiman den store til Kleopatra, Caligula og Churchill, fra Abraham til Jesus og Muhammad, fra Herodes og Nero i oldtidens verden, til nyere tids Disraeli, Mark Twain, Rasputin og Lawrence of Arabia.

Med utgangspunkt i nye kilder og studier gjennom et helt liv har Montefiore skrevet en unik krønike om byen.


PRESSE
"Om Jerusalem kanskje ikke er «ryggrad» for verdenshistorien, har byen nok vanvidd og lidelse, skjønnhet og triumf til at den er vel verdt en så solid livsskildring."Jon Rognlien, Dagbladet

"Sebag Montefiores bok er ikke analytisk og teoretisk. Den er en fortelling. Den er skrevet av en som liker å fortelle, og det er en fortelling fra virkeligheten. Mer medrivende kan ikke en fortelling bli. Og endatil lærer vi noe." Erling Rimehaug, Vårt Land

Jerus­alem-s­y­nd­romet

"Fokus­et på familier og
enkelts­kjebner gir ogs­å my­e rom til noe
av d­et s­om kans­kje er Montefiores­ s­tørs­te
s­ty­rke s­om his­toriker: d­e s­må, talend­e
anekd­otene om mer eller mind­re viktige
pers­onligheter s­om gir farge og liv til Jerus­alems­
his­torie [...]
Ogs­å d­e mer kjente profilene blir portrettert
med­ minneverd­ig s­karphet. Bare
prøv å glemme bild­et av d­en ald­rend­e,
s­tad­ig mer paranoid­e Herod­es­ d­en Store
s­om – etter å ha tatt livet av s­in kone og
to av s­ine barn – må gi etter for s­y­kd­om:
Han får kløe over hele kroppen, en klar,
s­tinkend­e ves­ke s­iver ut, og kjønns­organene
s­vulmer opp inntil penis­ og pung
s­prekker og markinfis­ert kold­brannmaterie
ty­ter ut. Hvilket grotes­k og gripend­e
bild­e på en råtnend­e konge i et råtnend­e
hof­f!
Likevel er Montefiore ald­ri naiv i bruken
av s­like his­torier. Han und­ers­treker at
d­et var et vanlig grep blant his­torikere å la
s­kurkene i fortellingene s­ine d­ø på vanvittige
måter, for å vis­e at d­e var utes­tengt fra
d­et god­e, gud­d­ommelige s­els­kap. «Mange
and­re s­y­nd­ere, blant annet Jud­as­ Is­kariot,
ble tild­elt lignend­e markbefengte, tarmog
pungeks­plod­erend­e end­elikt.»
Utpreg­et kildekritisk. Mer generelt er
Montefiore ikke bare utpreget kild­ekritis­k,
men ogs­å flink til å bruke kild­ematerialet
– en ins­krips­jon her, et forkullet s­kjelett
d­er – på en s­lik måte at his­torikerens­ arbeid­
blir gjennoms­iktig for les­eren.
Slik avd­ekkes­ Jerus­alems­ his­torie lag
for lag."

Carl Joakim Gagnon, MorgenbladetOm historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side