Les utdrag fra innledningen

Jesus

Les utdrag fra Tor Åge Bringsværds bok "Jesus".

År etter år kommer det bøker om «Den historiske Jesus». Og nesten alle som skriver er opptatt av å lete etter tegn på om han virkelig har levd, om det er sant, som det gjerne heter. For utenfor de troendes vitnesbyrd er jo personen Jesus nærmest usynlig. I verdslige kildeskrifter finnes han rett og slett ikke. Men utallige forfattere har likevel forsøkt å lage et puslepill av det vi vet om kultur og dagligliv i det vi tror er Jesu samtid, og slik prøvd å gjette ham inn i en større sammenheng.
  Jeg har ingenting imot slike bøker. Tvert imot finner jeg dem både spennende og interessante.
  Men dette er ikke en slik bok.

I stedet for å lete etter historiske fragmenter har jeg valgt å konsentrere meg om det fantastiske og mystiske ved Jesusskikkelsen - det poetiske og det kuriøse, slik vi finner ham beskrevet i kjetterskrifter, forkastede eller glemte evangelier, eventyr og folkelig tradisjon.
  Samtidig bør vi huske at også slike historier er sanne – i hvert fall for den som tror på dem. For sannhet er et vidt begrep, og enhver setter grensene der han selv føler for det.
  Her er et eksempel fra Mellom-Amerika:
  Den uruguyanske forfatteren Eduardo Galeano skriver i en av sine bøker at mazatecosene i den mexicanske delstaten Oaxaca tror at Jesus ble kors- festet fordi han talte de fattiges sak – og fordi han fikk trærne til å snakke.
  Men da Jesus lå død og begravet, var det en gresshoppe som plutselig begynte å synge.

 Jesus våknet av sangen og ville ikke være død lenger.

 Gresshoppen meldte fra til muldvarpen, som straks grov en lang tunnel helt frem til den kisten Jesus lå i, og der fikk den hjelp av en mus, som gnaget på kisten til den åpnet seg.
  Jesus klatrer ut. Med bare én finger fyttet han bort den digre kampesteinen som soldatene hadde lagt foran graven hans.
  Han takket sine venner gresshoppen, muldvar- pen og musen. Og så steg han opp til himmelen, selv om han ikke hadde vinger.
  Kjempesteinen lot han sveve i luften like over den åpne graven, og han satte en engel på toppen av den.
  Engelen fortalte hva som var skjedd til fru Maria, Jesu mor. Men fru Maria greide ikke å holde det hemmelig, hun fortalte alt sammen til naboene sine på markedet.
  Og slik gikk det til at også vi andre fikk greie på det.
Det er en enkel og vakker historie. Og slike finnes det flere av - fra mange land og mange tider.
  I denne boken skal vi peke på en del av dem. Og for ordens skyld: Ingenting er ment å være blasfemisk eller støtende. Boken bør heller leses som en nysgjerrig hommage til det mirakuløse.

*

Den frie tanke - og toleranse for avvikedne meninger - har dessverre alltid hatt trange kår innen våre kristne kirkesamfunn. I nesten to tusen år var det således en from og kristen gjerning ikke bare å overse, men å brenne bøker man ikke likte innholdet av. Ingen vet nøyaktig hvor mange evangeliske tekster som er blitt gjernet fra vår felles hukkomelse, men de er mange, altfor mange.
  Likevel er det heldigvis en god del som har overlevd, takket være tilfeldigheter og glemte avskrifter.

De fire evangeliene i "Det nye testamentet" kommer vi bare unntaksvis til å streife innom, siden Jesusfortellingene til Matteus, Markus, Lukas og Johannes bør være kjent for de fleste. Det var bare disse fire som slapp igjennom oldkirkens dogmatiske nåløye da man i de første hundreårene diskuterte hvilke evangelier som skulle regnes som kanoniske, og hvilke som burde "legges til side".
  Men hver enkelt av de fire utvalgte evangelieforfatterne var sikkert klar over at han selv bare var én stemme i et kjempemessig og broket kor. Derfor velger for eksempel Johannes å avslutte sitt evangelium slik: "Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som måtte skrives" (Joh. 21:25).
  En veldig oppgave som heller ikke nærværende forfatter har tenkt å gi seg i kast med. Vi følger i stedet det edruelige eksemplet til Johannes og nøyer oss med en spennende brøkdel.


ISBN: 9788243007130
Status: På lager
Utgivelsesår: 2013
Innbinding: Innbundet
Jesus
Det er skrevet mange bøker om «Den historiske Jesus» som forsøker å finne svar på om han virkelig har levd. I verdslige kildeskrifter finnes han rett og slett ikke. Men utallige forfattere har likevel forsøkt å sette ham inn i en større sammenheng ut fra det vi vet om kultur og dagligliv i det som


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side