Norges-quiz!

Smaksprøve fra boken Norges-quiz

I denne quizboken er det, som tittelen tilsier, Norge som er i fokus. Gjennom 1000 spørsmål får du testet dine kunnskaper i en rekke norgesrelaterte kategorier – både til lands og til fjells, Norge før og nå, norske personligheter, begivenheter og særegenheter. Boken har spørsmål for noen og enhver, og i ulik vanskelighetsgrad, også med spørsmål for de minste. Med stor variasjon i tema ligger forholdene til rette for at du kan imponere i din norske spesialgren. Test familiehukommelsen på vei til hytta i ferien, eller vær dine venners quizmaster når de trivielle, men harde fakta skal på bordet en gang for alle.


70-tallet
1) På 70-tallet ble det anlagt en rørledning fra oljefeltene i Nordsjøen til hvilken by i Vest-Tyskland?
2) Kristiansund fikk en ny flyplass på begynnelsen av 70-tallet, hva heter den?
3) Første vulkanutbrudd i kongeriket Norge på 370 år kom i 1970. Hvor?
4) Thor Heyerdahl starter sin ferd med sivbåten Ra II. Bergen feirer sitt 900-årsjubileum og
Norges Hjemmefrontmuseum åpnes i Oslo. Hvilket år?
5) Partiet Venstre ble splittet i 1972. Hvilket parti dannet utbryterne?
6) Første regulære sending av fargefjernsyn i Norge starter. Den norske pensjonsalderen senkes til 67 år og Norge avslutter medlemskapsforhandlingene med EF. Hvilket år?
7) Longyearbyen flyplass på Svalbard åpnet dette året. Det ble miljøavgift på bæreposer av plast og loven om forbud mot tobakksreklame blir vedtatt. Hvilket år?
8) Dette året forliser «Berge Istra» fra rederiet Bergesen i Stillehavet. 30 av en besetning på 32 omkommer. Skjedde dette i 1975, 1976 eller 1977?
9) «AndersLangespartitilsterknedsettelseavskatter,avgifterogoffentligeinngrep»skifternavn til Fremskrittspartiet 29. januar dette året. Hvilket år?
10) En arbeiderpartiregjering under Trygve Bratteli overtar etter den borgerlige samlingsregjerin- gen. Norges frihandelsavtale med EF trer i kraft og regjeringen vedtar helgestengning av alle bensinstasjoner. Skjer dette i 1971, 1973 eller 1975?

Fugler
1) Hvilken fugl i norsk fauna legger egg i andres reir?
2) Dette er en fugl i sangerfamilien med gulgrønn fjærdrakt og litt svart og hvitt på vingene. På
folkemunne kalles den ofte Furulus. Fuglen er rundt ni cm lang og veier ca. fem gram. Hva heter
denne fuglen?
3) Hva er fellesbetegnelsen på fugler som sniper, tjeld og spover?
4) Denne karakteristiske «neiende», svarte og hvite fuglen finnes langs Norges fossestryk, elver og
vann året rundt, og ble i 1963 kåret til Norges nasjonalfugl etter en lytteravstemning i NRK. Hva
heter fuglen?
5) Hva het alkefuglen som ble utryddet i 1844?
6) Hvilke to ternearter er de mest tallrike langs norskekysten?
7) Hvilken fugl er den eneste i Norge som kan klatre med hodet først nedover en trestamme?
8) Dette er en mellomstor spette som likner mye på kvitryggspetten. Ryggen er svart, med et stort,
sort/hvitt felt på hver vinge. Undersida er hvit, med kraftig rød undergump. Hannen har en liten,
rød flekk i nakken. Hva heter denne spetten?
9) Hvilken fugl i norsk fauna er den eneste med navn som begynner på bokstaven Å?
10) Kanskje er det denne sjøfuglartens altetende levesett som har gjort at de gjerne blir sett på som
«urene» og lite hygieniske fugler. Denne fuglearten forekommer i samtlige verdenshav, og heter?


Festivaler

1) Hva heter den internasjonale urfolkfestivalen som arrangeres i Kåfjord i Troms?
2) Hvilken festival skjuler seg bak navnet BIFF?
3) Hva heter festivalen i Oslo som fokuserer på film fra Asia, Afrika og Latin-Amerika?
4) Ved hvilken kanal foregår festivalen Viser ved kanalen?
5) På hvilket sted i Nord-Trøndelag arrangeres det en skreifestival?
6) I hvilken norsk by arrangeres Glogerfestspillene?
7) Norsk Litteraturfestival arrangeres hvert år i slutten av mai. Festivalen har hovedvekt på
norsk samtidslitteratur, med et betydelig nordisk fokus. I hvilken by avholdes festivalen?
8) Kortfilmfestivalen er en viktig debutarena for mange unge filmskapere i Norge, og for de etablerte film skaperne kanskje det viktigste visningsstedet for uavhengig film i Norge.
Hvor foregår denne festivalen?
9) Denne festivalen i Stavanger har blitt et merkenavn for kvalitet, nyvinning og banebrytende
urban kultur. Festivalen startet i 2000 som et årlig arrangement med fokus på norsk og
internasjonal elektronisk musikk. Hva heter denne festivalen?
10) Siden første festival i 1995 har denne «kumusikk»-festivalen sakte, men sikkert vokst til å
bli det største kulturarrangementet i Sogn og Fjordane. Hva heter festivalen?2. verdenskrig i Norge
1) Hvem ledet det tyske angrepet på Norge?
2) Hvem var utenriksminister i Norge da krigen brøt ut?
3) Hvem ble utnevnt til ny kommanderende general for Norge 10. april 1940?
4) Hva het krysseren som Kongen og regjeringen dro til England med?
5) Hva het fangeleiren i Bærum som ble omgjort til tysk konsentrasjonsleir?
6) Hvem ble leder for samlingsregjeringen som ble opprettet sommeren 1945?
7) Hva het det tyske skipet som ble bordet av engelske styrker i Jøssingfjorden februar 1940?
8) Hva var betegnelsen for nordmenn som meldte seg til krigsinnsats på tysk side, og som ho-
vedsakelig kjempet mot russerne på Østfronten?
9) Dette var en fangeleir i Ekne i Skogn utenfor Levanger, som mest ble brukt for politiske fanger
under okkupasjonen av Norge. Bygningene fra 1921 var opprinnelig beregnet for en statlig
internatskole. Hva het leiren?
10) Hva het organisasjonen som ble etablert av norske myndigheter i London i april 1940 for å
administrere den store norske handelsflåten utenfor tyskkontrollerte områder?SVAR:


70-tallet:
1) Emden 2) Kvernberget 3) Jan Mayen 4) 1970 5) Det nye folkeparti 6) 1972 7) 1974 8) 1976 9) 1977 10) 1973
Fugler:
1) Gjøken 2) Fuglekonge 3) Vadefugler 4) Fossekall 5) Geirfugl 6) Makrellterne og rødnebbterne
7) Spettmeis 8) Flaggspett 9) Åkerrikse 10) Måker (Måser)
Festivaler:
1) Riddu Riddu 2) Bergen InternasjonaleFilmfestival 3) Film fra Sør 4) Telemarkskanalen 5) Rørvik 6) Kongsberg 7) Lillehammer
8) Grimstad 9) Numusic 10) Norsk Countrytreff
2. verdenskrig i Norge:
1) General Nikolaus von Falkenhorst 2) Halvdan Koht 3) Otto Ruge 4) Devonshire 5) Grini 6) Einar Gerhardsen 7) Altmark 8) Frontkjemper 9)Falstad fangeleir 10) NORTRASHIP (Norwegian Shipping and TradeISBN: 9788282111287
Status: I salg
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: heftet
Norges-quiz
I denne quizboken er det, som tittelen tilsier, Norge som er i fokus. Gjennom 1000 spørsmål får du testet dine kunnskaper i en rekke norgesrelaterte kategorier -både til lands og til fjells, Norge før og nå, norske personligheter, begivenheter og særegenheter. Boken har spørsmål for noen og enhver, og


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side