Les utdrag fra Norges Krone

Siste gang den norske krone er brukt:
Kong Haakon VIIs og dronning Mauds kroning, Trondhjem, 22. juni 1906


Den dagen Oscar II mottok Norges krone hadde Trondhjem badet i sol, men da Haakon VII kikket ut av vinduet i Stiftsgården om morgenen 22. juni 1906 var det tett skydekke og en sur vind som møtte ham. Regnet kom like etter at kroningen var over. Folket lot seg uansett ikke stoppe av været, og allerede flere timer i forveien samlet det seg «en Menneskemasse, hvis Mage man vel neppe har seet i Trondhjem», rapporterte Trondhjems Adresseavis. Den kongelige kortesjen forlot Stiftsgården klokka 11, samtidig som byens kirkeklokker tok til å ringe. Kongen bar generalsuniform og fyrstekappe, mens dronning Maud «tog sig fortryllende ud i sin Kroningskjole». Kjolen av gullamé var i prinsessefasong med kappeformede ermer av kniplinger og et tre meter langt slep, dekorert med border av forgylt metalltråd, gylne paljetter og kunstige perler og diamanter. Kildene er ikke helt enige om kjolens opphav, men den ser ut til å ha vært et samarbeid mellom Silkehuset i Kristiania og Vernon i London. Dronningen bar også et stort antall smykker, først og fremst et halskjede av diamanter og dråpeformede perler som hun hadde fått i bryllupsgave ti år tidligere.

Byens befolkning, som ifølge Morgenbladet hadde vært litt tilbakeholdne under inntoget, «viste nu den mest umiddelbare Begeistring». Avisa merket seg også «begeistrede Udraab fra de talrige Udlændinger, som overvar Toget, og særlig lød Englændernes Cheers kraftig og hjertelig».

I mottakelsespaviljongen som var reist utenfor domkirkas vestfront tok biskopene i Trondhjem, Kristiania og Bergen, Trondhjems stiftsprost og 83 prester imot kongeparet. Prosesjonen skred inn med prestene i spissen, fulgt av biskopene, kroningskomiteen, statsminister Michelsen og de andre som skulle fungere under seremonien, kongens overadjutanter og adjutanter, kongens kabinettssekretær, hoffets ekspedisjonssjef og kongens lege og så hoffsjefen like foran kongeparet. Bak dem bar kommanderende admiral og kommanderende general det nye riksbanneret før overhoffmesterinnen og hoffdamene avsluttet prosesjonen. Regaliene var blitt brakt til domkirka allerede dagen i forveien. Kongens ansikt var ifølge Morgenbladets korrespondent «meget alvorligt, der bævrede en Trækning ved hans Mund, ellers saa villig til det gode Smil, en Trækning, der forraadte, at Øieblikkets Høitid havde grebet ham med alle dets Forjættelser og Forpligtelser».

Etter salmer og trosbekjennelse var det tid for biskop Bangs kroningspreken, som satte tonen for dagen. Tre år seinere skrev han: «Jeg mindes endnu levende, hvor jeg var reben af Situationen, da jeg fra Sakristiet gik nedigjennem Østskibet med alles Blikke rettede paa mig. Og da jeg kom op paa Prædikestolen, var det, som om jeg i et eneste Øieblik gjennemlevende hele mit Liv […]».

Det var utvilsomt noe stort ved dagen. I 1814 hadde Norge gjenvunnet selvstendigheten, men de neste 91 årene hadde den flere ganger vært truet av svenske ønsker om å styrke Sveriges stilling i unionen på bekostning av Norge. I 1905 ble denne trusselen eliminert og det nasjonale kongedømmet med en utelukkende norsk konge gjenreist for første gang siden 1300-tallet (om vi ser bort fra Christian Frederiks sommerkongedømme). Den
sjuende Haakon var født samme år som stiftsprost Carl Essendrop talte til inntekt for Nidarosdomens gjenreising og spådde at folk fra hele landet en dag skulle samles under katedralens hvelvinger for å bevitne den hellige kroningen av en ny Haakon. Nå var den dagen kommet og gjenreisingsarbeidet var kommet så langt at nasjonalhelligdommen kunne tas i bruk i sin fulle utstrekning for første gang etter selvstendighetstapet i 1536. Det var ikke uten grunn at bibelteksten som var valgt som tema for Bangs kroningspreken var Joel, kapittel 2, vers 21: «Frygt ikke, Du Land! Fryd Dig og vær glad! Thi store Ting har Herren gjort».ISBN: 9788283230055
Status: I salg
Utgivelsesår: 2015
Innbinding: Innbundet
Norges krone
Kroninger, signinger og maktkamper fra sagatid til nåtid
Hovedbok nr 2, 2016. Veil pris. 398,- Medlemspris 348,-


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side