Pris: 339,-
Bokklubbpris:299,-
Kjp

ISBN: 9788230400722
Status: I salg
Utgivelsesår: 2015
Innbinding: heftet
  


Orkla og krigen

Av Dag Tangen

Orklas krigshistorie er et eksempel på hvor involvert store deler av norsk næringsliv var i den tyske krigsøkonomien. Dag Tangen baserer seg på funn i arkiver som ikke tidligere har vært tatt i bruk og nyanserer bildet av industriens virksomhet under okkupasjonen.

For å forstå utviklingen i Orklas historie og rollen bedriften spilte under siste verdenskrig, trekker Tangen linjer helt tilbake til gruvedriftens tidlige historie og oppstarten i 1654. Med rustningskappløpet i Europa i det 20. århundre fikk gruvedriften en økonomisk blomstringsperiode som varte i omkring 80 år.

Orklas ledelse fikk en vanskelig utfordring under krigen. Norge var alliert med Storbritannia og leverte krigsmateriell til motparten. Samtidig var Orklas hovedeier svensk. Hvordan balanserte ledelsen hensynet til at hjulene i Norge måtte gå rundt, enten det var krig eller ikke, mot hensynet til at man burde unngå å levere materiell som styrket fiendens slagkraft? Hvilken virkning hadde krigen på foretakets økonomi? Orklas valg kaster lys over viktige og lite kjente sider ved norsk økonomisk historie under okkupasjonen. Landssviksaken mot direktør Kiær viser hvor lemfeldig oppgjøret ble med denne sektoren etter krigen.


Dag Tangen er statsviter og var tidligere amanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI.Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side