Ikke på lager.
Kan ikke bestilles

ISBN: 9788203236778
Status: På lager
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Innbundet
  


Norvegr - Norges historie bind 1-4

"Norvegr" er et nyskrevet og spennende historieverk. Det henvender seg til alle historieinteresserte lesere. Norvegr er et norrønt ord som betyr "veien mot nord". Tittelen spiller på hvor viktig aktivitetene langs kysten har vært for kontakten mellom menneskene og for landets utvikling.

Verket handler om menneskene og fellesskapene de har skapt opp gjennom tidene - hverdagens mange lokale fellesskap, men også nasjonale og globale fellesskap. Historien gir økt forståelse av hva det vil si å være menneske, fordi den viser hvor skiftende og forskjellige vilkår folk har levd under. Her får du møte fortidens mennesker i deres daglige gjøremål, deres drømmer, visjoner, gleder, stridigheter og skuffelser.

Våre spor bakover i tid gir mange svar, og ny forskning gir ny og spennende kunnskap - derfor må historien stadig skrives på nytt. Over 10 år har gått siden det sist ble utgitt en samlet fremstilling av vår historie. Verket "Norvegr" er ikke én historie, men består av mange historier, selv om dette historieverket også gir oversikten over de store linjene. Forfatternes historiefortelling spenner over ca. 10 000 år, fra tiden da isen begynte å trekke seg tilbake og fram til i dag.

Design og kunstnerisk uttrykk er ved Snøhetta Design og Per Spook.

Bind 1: Fram til 1400. Forfatter: professor Hans Jacob Orning, Høgskolen i Volda

Bind 2: 1400-1840. Forfatter: dr.Philos. Magne Njåstad, NTNU i Trondheim

Bind 3: 1840-1914. Forfatter: professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder

Bind 4: Etter 1914. Forfatter: professor May-Brith Ohman Nielsen


PRESSE
"Norvegr er lesbart, og velkomponert. (...) verket er en totalopplevelse, som ikke minst løftes opp av Per Spooks eminente tegninger og vakre fonter.”
Aage Borchgrevink, Aftenposten

"... den framstilling hun gir, av arbeidsliv, kommunikasjoner, sosialpolotikk og kultur, er virkelig flott, historieskriving på sitt beste"
Hans Fredrik Dahl, Dagbladet

"Innholdsmessig utmerker bøkene seg ved et folkenært fokus, hvor det er lagt mindre vekt på elitene og deres univers enn man er vant til i denne sjangeren."
Sten Inge Jørgensen, VG

Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side