Pris: 299,-
Bokklubbpris:199,-
Kjp

ISBN: 9788243006034
Status: P lager
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Innbundet
  

Mattias Gardell

Islamofobi

"Sjelden blir en bok så aktuell som nylig utgitte «Islamofobi» av Mattias Gardell" Espen Søbye, Klassekampen
Pocket med nyskrevet epilog etter 22. juli.

Hekser, kjettere, katolikker, romfolket og jøder har i forskjellige tidsepoker representert det Onde. I dag er det muslimer. Over hele Europa marsjerer brune partier inn i parlamenter under islamofobien fane. Hva bør vi virkelig bekymre oss for, og hva savner rot i virkelighetens verden? Deres anti-muslimske budskap overføres på de etablerte politiske partier og andre organisasjoner. Liberale og konservative partier krever statsborgerskaps-tester, kartlegging og overvåking av muslimske borgere. Og blant folk flest brer det seg på ny en blanding av bekymring og ren frykt for muslimsk innvandring. Men hvor god grunn til panikk har vi egentlig?

Mattias Gardell undersøker den islamofobiske tanketradisjonen i Europa fra middelalderens korstog til idag. Han analyserer den etterhvert vanlige oppfatningen av muslimer som voldelige, terrorister, kvinneundertrykkere og antisemitter, som truer demokrati og ytringsfrihet. Har vi blitt så vant til å diskutere på denne måten at vi ikke ser at det springer ut fra en rasistisk forskjellstenking? Dette er en bok som hjelper deg å skille: Hva bør vi virkelig bekymre oss for, og hva savner rot i virkelighetens verden?

Mattias Gardell har skrevet en nødvendig bok i en tid hvor mørket igjen truer Europa.

 


PRESSE
«Islamofobi er en gullgruve av kunnskap og kloke tanker, og man behøver ikke være enig i alt for å gjette at boken blir et standardverk.» Per Jönsson, Dagens Nyheter

«Gardell har gått inn i sin tid i Nordahl Griegs ånd, med en modig, velfundert og bitende advarsel som fortjener en stor leserskare.» (Terningkast fem), Sten Inge Jørgensen, VG

«Sjelden blir en bok så aktuell som Spartacus´ nylig utgitte «Islamofobi» av Mattias Gardell. Når behovet for kunnskap om islamfiendtlige strømninger i Europa er blitt akutt etter terrorangrepene 22/7, kan vi gå hit for å lese og lære.
[...]

Boka er et viktig oppgjør med forestillinger om at islam er en monolittisk og homogen religion. Gardell vil vise at rasisme er en egenskap ved de mennesker som utøver den, og ikke egenskaper ved de som utsettes for den. Her står den svenske religionshistorikeren i den solide tradisjonen til Frankfurterskolens studie av antisemittismen som ble gjennomført i USA under krigen. Det er ikke islam som ødelegger velferdsstaten, fører til økt arbeidsledighet, øker følelsen av maktesløshet, skaper kriminalitet eller truer friheten og uavhengigheten til vanlige mennesker i Europa. Mattias Gardell viser oss tvert om at det er de som vil ha oss til å tro at islam truer dette som er den virkelige trusselen. Like mye som dette er en bok om islamofobi, er dette en bok om høyrepopulismen i Nord-Europa.»
Espen Søbye, Klassekampen

«Hvis man imidlertid ikke ønsker å leve skremt videre mellom sin uvitenhets skylapper når islam og muslimer er på tale, er den svenske religionshistorikeren Mattias Gardells «Islamofobi» en perspektivutvidende øyeåpner av en bok. Den er dessuten velskrevet og morsom». Jan Eskeland, Stavanger Aftenblad

«Med eksakt presisjon i ordvalg og bevæpnet med empiriske data lystmorder Gardell mytene om muslimer på løpende bånd.» Petter Larsson, Helsingborg Dagblad

PRESSE

 
 


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side