Pris: 349,-
Bokklubbpris:99,-
Kjp

ISBN: 9788243004788
Status: P lager
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Innbundet

ANDRE UTGAVER:
Alv Erlingsson
heftet (2015)
  


Alv Erlingsson

Fortellingen om en adelsmanns undergang
Kong Magnus «Lagabøte» skulle i 1276 forhindre krig i nabolandet Sverige med diplomatiske midler. Norge, Sverige og Danmark var nært knyttet til hverandre gjennom sitt naboskap, handel og nære slektsbånd mellom kongefamiliene. Da det ble strid om arveretten til den svenske tronen, tok den norske kongen initiativ til å holde et åpent møte der man skulle komme til en løsning på fredelig vis. Til tross for mange flotte taler og heftige debatter ble ikke partene enige, men for oss lesere fungerer dette møtet som en ypperlig introduksjon til det politiske spillet og de viktigste aktørene.

Det er også i denne forbindelse at vi for første gang hører om Alv Erlingsson. Tore Skeie kombinerer sparsomme kilder med et sannsynlig hendelsesforløp på en svært overbevisende måte. I 1276 var Alv en ung mann midt i tjueårene, og dette må ha vært en lærerik begivenhet for ham. Fra hans tidligere liv finnes det ingen kilder, men vi kan likevel lese om hans familiehistorie og om hvordan det var å vokse opp på denne tiden. Deretter kastes vi inn i politiske intriger og maktkamp på høyt nivå krydret med herlige beskrivelser av fargerike karakterer og halsbrekkende eventyr.

Vi får blant annet bli kjent med «den onde stemoren» Margrete Sambiria som senere går under navnet Margrete «Sprenghest» fordi hun red en hest til døde. Vi får være med på både bruderov i Danmark og krigsseilas til Skottland for å forsvare de norske rettighetene til Shetlandsøyene. Bruderovet fant sted da den norske kong Håkon Håkonsson bestemte seg for å gifte sin sønn Magnus med den danske kongsdatteren Ingeborg. Hun var blitt tvunget til å bli nonne i et kloster for ikke å bli et politisk problem. Dermed skulle hun ikke kunne giftes bort. Men det hindret ikke nordmennene. De oppsøkte Ingeborg og tilbød henne ekteskap og en framtid som norsk dronning. Hun takket ja og lot seg villig røve bort. Fullt så bra gikk det ikke med Shetlandsøyene, der det endte med at Norge frasa seg råderetten over øyene mot en økonomisk kompensasjon. Begge disse historiene er så underholdende at de kan leses alene, men grunnen til at de fortelles her er at de danner grunnlag for å forstå den senere politiske utviklingen der Alv Erlingsson spilte en mye mer fremtredende rolle.

Alvs familie hadde økt sitt maktgrunnlag da faren ble sysselmann for de store, fruktbare områdene i Østfold, den gang kalt Borgarsyssel. Dette var et av landets rikeste jordbruksområder og et knutepunkt i handelen. Da faren døde arvet Alv ikke bare all rikdommen, men han ble også sysselmann og dermed en av landets rikeste og mektigste menn. På denne tiden var det enkedronning Ingeborg og kongsrådet som styrte på vegne av den umyndige kong Erik, og de hadde rotet seg opp i en politisk konflikt mye større enn de kunne ane. De kom til å trenge en sterk og handlingsrettet mann, og det fant de i Alv Erlingsson.

Konflikten startet mellom tyske handelsmenn og den lokale handelsstanden i Bergen. Nordmennene mente tyskerne tok seg for mye til rette, og de mislikte konkurransen. Handelen med tyskerne var likevel viktig for Norge, så det var bare en liten del av denne handelen man ønsket å begrense. Byrådet i Bergen gikk inn for en lov som begrenset tyskernes handelsvirksomhet i vinterhalvåret med kveg, smør og fisk, og de fikk denne loven godkjent av kongsrådet. Tyskerne brydde seg ikke om dette og fortsatte som før. Det førte til voldelige sammenstøt, konfiskering av tyske varer og at flere tyskere ble arrestert og sendt i fengsel.

Problemet for nordmennene var at tyskerne var godt organisert i et handelsnettverk som senere ble til det mektige hansaforbundet. Konflikten i Bergen ble tatt så alvorlig at alle de tyske statene samlet seg om en handelsboikott av Norge. I tillegg til selv å nekte å handle med Norge, hindret de med voldelige midler både nordmenn å handle i utlandet og andre lands innbyggere å handle med nordmenn. Målet med dette var å skape sult, for befolkningen i Norge var avhengig av korn som ble importert til landet.  Slik skulle det norske kongsrådet tvinges til ettergivelse.

I valget mellom å gi etter for tyskernes krav eller å gå til motkamp, valgte kongsrådet det siste, og mannen som skulle lede denne kampen var Alv Erlingsson. Han utstyrte en krigsflåte og seilte sørover. I farvannene utenfor Danmark gikk han til angrep på tyske skip og drev med sjørøveri og terrorvirksomhet i stor stil. Sommeren 1284 foregikk det spredte kamper til sjøs og Alv ble kjent over hele Norden som en fryktet sjørøver. De tyske sjøfolkene ble både redde og de mistet store verdier. Slik sett var Alvs angrep suksessfulle, men konsekvensene av dem hadde ikke den ønskede virkning. For de tyske bystatene ble ikke skremt til fred, de bestemte seg heller for å ruste opp til sjøkrig.
Året etter fortsatte Alv i samme stil som før, men nå var også Danmark trukket inn i konflikten, og Alv gikk derfor i land og utsatte de danske innbyggerne for plyndring, branner, drap og voldtekter. Men til tross for Alvs store suksess som sjørøver og terrorist, ble ikke blokaden opphevet. Med både tyskerne og danskene som fiender bestemte det norske kongsrådet seg til slutt for å endre taktikk. Derfor dro de til Lübeck, som var den mektigste tyske staten, og der sluttet nordmennene og tyskerne fred seg imellom. Tyskerne lovte at de ikke skulle hjelpe danskene, og nordmennene gikk inn for å intensivere krigen mot Danmark.

Freden med tyskerne kostet Norge dyrt. Tyskerne fikk nå ubegrensede handelsrettigheter i Norge og Norge skulle betale dem de 6000 markene som var tiltenkt danskene. Problemet nå var hvor pengene skulle komme fra. Alv klekket ut en plan for å låne 6000 mark av den vennligsinnede kong Edvard av England for å betale tyskerne. Så skulle krigen mot Danmark trappes opp, og gjennom plyndring og utpressing skulle han samle inn pengene igjen. Den første delen av planen utførte han uten problemer. Han reiste av gårde og lånte penger fra den engelske kongen. Men da han vendte tilbake til Norge var krigen mot Danmark slutt, og i Norge hadde maktbalansen endret seg. Alvs fremste motstander, kong Eriks bror hertug Håkon, hadde økt sin makt på bekostning av Alvs. Uten krigen mot Danmark sank Alvs maktgrunnlag, og borte var muligheten til å skaffe pengene ved plyndring og utpressing.

Da representanter for de tyske statene kom for å hente sine 6000 mark, var både Alv og pengene borte. I kildene dukker Alv først opp igjen idet han angriper Oslo by for å få tak i sin fiende hertug Håkon. Men hertugen var ikke der, og Alv tok borgherren hans til fange i stedet. Det kom til forhandlinger mellom hertug Håkon og Alv. Disse vet vi svært lite om, men til slutt ble nok Alv tvunget til å velge mellom en fredelig, men æreløs kapitulasjon, eller å kjempe med æren i behold. Stolt og sta valgte han æren. Han henrettet sitt gissel og rømte landet, og de 6000 tok han nok med seg, for ingen andre så noe mer til dem. Etter en tur innom Sverige endte Alv så opp i dagens Latvia og Litauen der han mest sannsynlig forberedte sin tilbakekomst til Norge. For det var på vei derfra til England at han ble gjenkjent i Danmark, tatt til fange og henrettet som en forhatt og grusom sjørøver.

Tore Skeie vever den relativt ukjente historien om Alv inn i en nydelig beskrivelse av livet i høymiddelalderen og det intenst spennende politiske spillet han var en del av. Historisk sett er det spesielt interessant å følge Tore Skeies fremstilling. Blant moderne historikere har det vært en utbredt forestilling at Alv Erlingsson kun var en eventyrer uten politisk mål og mening. Stikk i strid med dette argumenteres det her for at det ikke kan stemme. Alv var mer enn som så. Han var en sentral figur i den politiske utviklingen på slutten av 1200-tallet, og han spilte sin rolle både tøft og utspekulert.


PRESSE
«Lys levande historie! Elegant og spennande om politisk og personleg makt på 1200-talet.
Med denne boka vann historikaren Tore Skeie Spartacus forlag sin historiekonkurranse. Det verkar vel fortent, for han har skrive ei grundig og samtidig lettlesen bok som bør nå fleire enn dei spesielt interesserte. [... ]
Skeies språk er ledig, variert og stilsikkert. Ikkje minst ser vi dette i dei fine skildringane av korleis mellomaldermenneska levde, og av kreftene som styrte dei. I tillegg er dette ei bok med ei effektiv dramatiske oppbygging. Korleis hovudpersonen endar sine dagar, blir tidleg avslørt, men det tek ikkje bort spenninga knytt til Alvs vekst og fall.I innleiinga skriv forfattaren at arbeidet har vore som å setje saman eit puslespel der dei fleste brikkene manglar. Like fullt er resultatet blitt eit fascinerande bilete.»
Audun Sjøstrand, Bergens Tidende

«Fantastisk middelalderskildring: Glimrende historiefortelling om norsk og nordisk storpolitikk på 1200-tallet. Historikeren Tore Skeies på alle måter kompetente fremstilling av middelalderskikkelsen Alv Erlingsson er spennende som en kriminalroman og kunnskapsgivende som en dokumentarfilm. Skeie har vunnet Spartacus' konkurranse om beste historiske manus. Det skjønner man godt. Skeie skriver engasjert, han har bunnsolide stilistiske ferdigheter, et suverent overblikk og imponerende detaljkunnskaper som rommer alle nivåer av norrønt samfunnsliv på 1200-tallet. Boken er rett og slett en skattkiste for alle historisk interesserte.
Sverige har sin Peter Englund. Hans norske motstykke heter Tore Skeie.»
Arne Hugo Stølan, VG
Flere bker

Kjøpt Pris: 369,-
Bokklubbpris: 249,-Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side