Pris: 349,-
Bokklubbpris:305,-
Kjp

ISBN: 9788282112420
Status: P lager
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Innbundet
  

Jonathan Trigg

Hitlers vikinger

Waffen-SS var selve symbolet på nazistenes drøm om en verden dominert av legioner av ariske "supermenn". Avdelingen, som besto av kamptrente og Hitler-lojale soldater, var i utgangspunktet blitt opprettet som en militær elite. Etter hvert ble Waffen-SS Nazi-Tysklands "andre hær", og telte nærmere en million mann mot slutten av krigen. Skandinaviske menn og kvinner var fremst i rekken av utenlandske deltakere. Her er historien om kampene de kjempet, og om hva som gjorde at de sluttet seg til Waffen-SS.
Bokpresentasjon av Dan Petter Neegaard

Under andre verdenskrig meldte mannskaper fra de aller fleste europeiske nasjoner seg til tysk tjeneste i Waffen SS. Bare fra Norge vervet over 12000 menn og kvinner seg til nazistenes krigsmaskin. Også fra Danmark og det nøytrale Sverige kom frivillige for å sloss side om side med tyske soldater. For de aller fleste fra Norge og våre naboland var nærheten til Finland og vinterkrigen mot Sovjet det mest sannsynlige utgangspunktet, men andre faktorer som nasjonale strømninger og anti-semittisme var også utslagsgivende for deltagelse på tysk side.

Forfatter Jonathan Trigg har i en rekke bøker tatt for seg eksempler på frivillige fra andre nasjoner og deres deltagelse ved tyske frontavsnitt. I Hitlers Vikinger forteller han om de mange skandinaviske frontkjempernes erfaringer i Waffen SS fra krigens start til de siste dagene i Berlin i mai 1945.

I første fase av krigen var det tenkt at hver nasjon skulle ha sin egen legion innen Waffen SS. Det nasjonale og elitistiske var vesentlig, og det ble spilt på lojalitet og tanker om ariske helter som symboler i den nye verdensordenen.

Slik ble det ikke. Det tok ikke lang tid før de frivillige legionene ble splittet opp og inkorporert i større divisjoner som SS Wiking og SS Nordland. Disse to divisjonene med sine skandinaviske innslag var gjennom hele krigen engasjert på østfronten, og var involvert i kamp langs hele linjen fra Karelen i nord til fjellene i Kaukasus i sør.

Hitlers Vikinger forteller gjennom intervjuer med overlevende at krigens virkelighet ble noe helt annet enn hva mange hadde forestilt seg. Boken er rik på detaljer om hendelser og personer, og den er grundig i den historiske oppbygningen. Den røde tråden er de personlige opplevelsene, og fra norsk ståsted er kanskje historiene om SS Divisjon Nordland det mest interessante. Her var det norske innslaget stort. Mange av vitnesbyrdene kommer derfra, og handler mye om beleiringen av Leningrad og kampene ved Narva. Skildringene fra skyttergravene og kamphandlingene er preget av tilstedeværelse, og det er verdt å merke seg det rike bildetilfanget. Mange av fotografiene i boken har aldri før vært publisert.

Reisen gjennom de skandinaviske frivilliges krigshverdag og de detaljerte beskrivelsene av kamphandlingene langs østfronten gjør dette til en bemerkelsesverdig bok. På godt og vondt.

Etter krigen ble Waffen SS dømt kollektivt for forbrytelser mot menneskeheten ved krigsdomstolen i Nürnberg. SS Wiking og SS Divisjon Nordland var intet unntak.

Det har de siste årene vært pekt på at også skandinaviske frivillige i disse divisjonene skal ha vært direkte involvert i krigsforbrytelser. Det er ikke et tema i denne boken, men norske styresmakter har finansiert et forskningsprosjekt for å undersøke dette. Prosjektet utføres av Holocaustsenteret i Oslo.

Weidendammer bro
Den andre verdenskrigen var i realiteten slutt. Nazi-Tyskland hadde klappet sammen. Sovjetiske styrker valset nådeløst inn over ruinene av Berlin fra alle kanter, og slo brutalt ned all motstand. Én siste fluktrute inn mot tryggere områder var over elven Spree ved Weidendammer bro, og flere hundre soldater og sivile, deriblant Hitlers stedfortreder Martin Bormann, forsøkte natt til 2. mai å ta seg over og ut av Berlin vestover. SS-Divisjon Nordland var sammen med de franske frivillige i SS-Divisjon Charlemagne blant de siste som sloss for å forsvare brohodet. Kampen var blant de blodigste og mest desperate i kampen om Berlin, og en av de siste før den endelige kapitulasjonen.

Under et desperat forsøk på å bryte ut med en halvbeltevogn ble Ragnar ”Ragge” Johansson fra Skøvde i Sverige kastet av vognen og drept i en granateksplosjon ikke langt fra Weidendammer bro. Han var etter alt å dømme det siste skandinaviske medlemmet av Waffen-SS som ble drept i kamp under den andre verdenskrigen. Noen få timer etter kampene ved den gamle trebroen skrev den sovjetiske general Tsjukov i dagboken sin; ”Alt var stille i Berlin…”

PRESSE

 
 
Flere bker
Jonathan Trigg
Kjøpt Pris: 359,-
Bokklubbpris: 319,-Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side