Pris: 399,-
Bokklubbpris:369,-
Kjp

ISBN: 9788203293085
Status: P lager
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Innbundet
  

Matthew Kott

Himmlers Norge

SS, nordmenn og det storgermanske prosjektet
«Jeg elsker nordmenn!» sa Reichsführer-SS Heinrich Himmler under sitt besøk i Norge i 1941.  
Men hvorfor elsket Himmler nordmenn, og hvorfor var SS så interessert i Norge? I hvilken grad ble denne «kjærligheten» gjengjeldt? I boken avdekkes SS’ raseidelogiske idealisering av nordmenn som «praktgermanske» odelsbønder, vikinger og kolonisatorer, og hvordan dette formet organisasjonens virksomhet i Norge under okkupasjonen. Himmler var ikke bare interessert i nordmenn som en rasemessig ressurs, men søkte også å utnytte den store makt som avtalen med Terboven hadde gitt ham til å "SS-ifisere" Norge. Boken undersøker hvilke metoder SS' brukte for å realisere sine ambisjoner i Norge, hvordan de søkte å forme de norske frivillige til lojale "politiske soldater" og i hvilken grad dette lyktes.

Rekrutteringen av germanske frivillige til Waffen-SS var ikke bare motivert av militære hensyn, men like mye av ønsket om å bygge opp et lojalt "statsbeskyttelses-korps" som skulle utgjøre ryggraden i det fremtidige Storgermania. SS' rekruttering av nordmenn knytter på en ny og oppsiktsvekkende måte det norske okkupasjonsregimet til Holocaust og rasekrigen i øst og til Himmlers fremtidsvisjoner om et raserent Europa.

"Himmlers Norge" vil gi leseren ett nytt syn på sentrale sider ved okkupasjonshistorien.

PRESSE
 


Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side