Personvern

Historieklubben er et eget virksomhetsomsråde drevet av Bokklubben AS. Alle våre data behandles I overenstemmelse med Personopplysningsloven. Vi etterstreber å ivareta din integritet på best mulig måte, og benytter derfor kun personopplysninger som er saklige og relevante for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som medlem.
Når du melder deg inn i bokklubb
Nye medlemmer registreres med navn, adresse, telefonnummer og klubbtilhørighet. Enhver innmeldingsprosedyre innebærer at du må lese gjennom våre medlemsbetingelser, som er plassert lett synlig i alle våre kampanjer, før du signerer. Vi beholder din undertegnede kupong som dokumentasjon på vår forpliktelse overfor deg som medlem. Dersom du er blitt rekruttert pr. telefon, vil de samme opplysningene stå i det første brevet du mottar fra bokklubben og dessuten ligge i velkomstpakken.


Behandling av informasjon om medlemmer og tidligere medlemmer
For å sikre god service og korrekt håndtering av medlemskapet, lagres følgende opplysninger: navn, adresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer. Kun relevante og nødvendige opplysninger for å kunne administrere medlemskapet, oppbevares videre.

Opplysningene oppbevares og benyttes i den tiden du er kunde hos Bokklubben, samt en viss tid etterpå. Du er å anse som kunde inntil du har innfridd alle dine betalingsforpliktelser med oss. Vi oppbevarer ikke sensitive personopplysninger, men beholder opplysninger som gjør at vi kan kontakte deg med gode og relevante tilbud. Vår erfaring er at tidligere kunder er interessert i å motta gode og relevante tilbud.

Bokklubben oppdaterer løpende kunderegistre ut fra de opplysningene du sender oss, for eksempel ved flytting. For at vi skal nå deg, selv om du ikke melder flytting til oss, vil registrene bli oppdatert ved hjelp av eksterne adresseregistre.


Kjennskap og sletting av opplysninger
Du kan kontakte oss for å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg ved å ringe 815 59 110. Skulle de være feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at opplysningene endres eller slettes.Om historieklubben
Kontakt oss
Medlemsbetingelser
Spørsmål og svar
Personvern
Slik handler du
Logg inn på Historieklubben
Gå til min side